Het Verdronken Land van Saeftinghe is een natuurgebied gelegen op de grens van Nederland en België.
Het grootste deel van het gebied ligt in het Nederlandse Zeeuws-Vlaanderen.
Dit 3580 ha grote schorrengebied op de linkeroever van het estuarium van de Westerschelde is het grootste brakwaterschor van Europa.
Bron: Wikipedia
Met dank aan Katrien De Langhe voor het maken en bezorgen van 1 van deze foto’s.

The ‘Verdronken Land of Saeftinghe’ is a nature reserve located on the border of the Netherlands and Belgium.
Most of the area is located in the Dutch Zeeland-Flanders. This 3580 ha salt marsh area on the left bank of the estuary of the Western Scheldt is the largest brackish marsh in Europe.
Source: Wikipedia
Special thanks to Katrien De Langhe for making and sharing one of these pictures.
Foto hierboven is gemaakt door Katrien de langhe
Picture above is made by Katrien de langhe
Many thanks for your time and attention.
Have a nice day!
Mark Mertens

You may also like

Back to Top