Early in the morning the conditions were the way a photographer likes them. I was really happy when I went back home. I hope you'll enjoy this pictures? Made in a large nature reserve.
Vroeg in de ochtend waren de omstandigheden zoals een fotograaf ze graag heeft. Ik was heel blij toen ik terug naar huis keerde. Ik hoop dat je deze foto's mooi vind? Gemaakt in natuurreservaat Grenspark Kalmthoutse heide.
Thanks for watching my pictures.
Have a nice day!
Mark Mertens

You may also like

Back to Top