Last weekend I had the possibility to visit this old abbey in the South part of Belgium. I'll present you an impression in black and white.

Het voorbije weekend had ik de mogelijkheid om deze oude abdij te bezoeken in het zuiden van België.
Ik geef je een indruk met enkele zwart-wit beelden.
Many thanks for your time to watch my pictures.
Have a nice day !
Mark Mertens

You may also like

Back to Top